Dynamic Arts

Vanuit Stichting Dynamic Arts wordt gewerkt aan een cultuur waarin creatieve expressie al vroeg wordt aangeleerd en de ontwikkeling hiervan gestimuleerd wordt voor alle leeftijden. Een cultuur waarin jongeren de dagelijkse stress en problemen kunnen loslaten via expressie en creativiteit. Een cultuur waar jongeren hun talenten kunnen inzetten om de samenleving mooier en inclusiever te maken. Een inclusieve maatschappij waar iedereen zich thuis voelt ongeacht leeftijd, ras, geslacht, seksualiteit, kleur, godsdienst en taal. Jongeren hebben de toekomst, als jongeren de ruimte en begeleiding krijgen om hun creatieve capaciteit door te ontwikkelen kunnen zij deze toekomst heel mooi maken.
Stichting Dynamic Arts creëert sociaal veilige omgevingen vol creatieve inspiratie. In deze omgevingen worden jongeren getriggerd om hun talent te ontdekken en hiermee aan de slag te gaan. Dynamic Arts verzorgt educatieve trajecten voor de verdieping, waarna de jongeren zelf kunnen gaan creëren.