Historische Kring Huizen

De Historische Kring Huizen (HKH) staat voor het bevorderen en verbreiden van de kennis over de Huizer cultuur. De basis zijn onze leden (per ultimo 2022: ca. 430 ). 

Naast het dagelijks bestuur heeft de HKH heeft een aantal werkgroepen:

Werkgroep Archief
Draagt zorg voor het inzichtelijk houden van het archief van de Historische Kring. De archiefruimte in het Schoutenhuis is op afspraak toegankelijk.

Werkgroep Beeld en Geluid
Zorgt voor het vastleggen van bebouwing die op het punt staat te verdwijnen.

Werkgroep Dialect
Heeft als taak het vastleggen in schrift van het Huizer dialect in de door de wetenschap voorgeschreven schrijfwijze.

Werkgroep Genealogie
Doet onderzoek naar stambomen van vooral Huizer geslachtsnamen

Werkgroep Handel en Industrie
Inventariseert de beroepen die vooral in Huizen een grote rol hebben gespeeld.

Werkgroep Klederdracht
Houdt de Huizer klederdracht levend, door presentaties van de Klederdrachtgroep op daarvoor geëigende plaatsen door het hele land.

Ons belangrijkste communicatie middel naar onze leden, zusterorganisaties in onze regio en provincie is het kwartaalblad De Ratel. Hierin wordt naast een aantal vaste rubrieken aandacht besteed aan de Huizer cultuur en roerend en onroerend erfgoed. Door de auteurs en redactie wordt hiervoor onderzoek verricht. Na drie jaar is De Ratel publiek toegangkelijk.

Op onze, openbaar toegangkelijke, ledenavonden (4 per jaar) worden over het algemeen presentaties gegeven die specifiek Huizens zijn of daarmee verwant. 

De HKH organiseert in voor- en najaar openbaar toegangkelijke fietstochten in de gebieden Oostermeent en richting Naarden.

Daarnaast wordt waar mogelijk andere rondleidingen gefaciliteerd, zoals Hofstede Oud-Bussem

Spreken de doelstellingen van de HKH u aan word dan lid! Wilt u actief bijdragen neem dan contact op met het bestuur, de werkgroepen of redactie via info@historischekringhuizen.nl.

De Historische Kring is al Jaren,

Kennis over ‘t darp an ‘t vergaren.

We hemmen nog wel wat te klagen,

Te wainig leejen óm alles te dragen.
Wur dus lid is wat ik vraag,

En liver nijt marrëgen, mar vandaag!