Informatie over de Stichting Muziekatelier Huizen november 2022

De Stichting Muziekatelier Huizen gaat niet alleen nieuwe impulsen geven aan het muziekleven in het dorp Huizen maar wil ook een regionale uitstraling hebben. Zeker nu tijdens de corona-pandemie het culturele leven bijna geheel stilgevallen is, zal men bij de versoepeling van de maatregelen weer behoefte hebben elkaar ook op cultureel gebied te kunnen ontmoeten. 

Zoals de naam atelier al zegt is het Muziekatelier Huizen geen muziekschool maar een stichting die muzikale evenementen initieert en een broedplaats is voor muzikale experimenten en ontdekkingsreizen. 

a) In eerste instantie organiseert de stichting vanaf het seizoen 2022/2023 concerten op verschillende geschikte locaties in de gemeente Huizen waarbij een divers repertoire en muziekstijlen het uitgangspunt is. De locatie is daarbij bepalend voor het genre dat gepresenteerd wordt waarbij de Stichting Muziekatelier Huizen, buiten diverse kerken, ook locaties als het restaurant de Krachtcentrale, de Botterwerf en Theater De Boerderij geschikt zijn. Voor de eerste seizoenen zijn reeds een aantal bekende musici uitgenodigd en hebben Hannes Minnaar, de Roden Girl Choristers, Sexteto Recuendo en het Benjamin Britten Jeugd Strijkorkest reeds toegezegd. 

b) Om niet steeds opnieuw het wiel te hoeven uitvinden wordt bij de organisatie van concerten e.d. ook samenwerking gezocht met allerlei organisaties die hun sporen op dit gebied in Huizen al verdiend hebben. Er is contact met de Stichting Kunst & Cultuur Huizen en is samenwerking met de Stichting ‘Vier het leven’ gezocht om voor ouderen binnen de regio de mogelijkheid scheppen op diverse wijzen van muziek te kunnen genieten (zowel passief als actief). 

c) Buiten de vele amateurmusici en -gezelschappen blijken er in Huizen ook meerdere professionele musici te wonen. Samenwerking tussen deze twee groepen kan leiden tot interessante initiatieven en biedt mogelijkheden voor amateurs om hun artistiek niveau te verhogen of kennis te maken met nieuwe muzikale werelden. Voor professionele musici een uitdaging om ook een rol te kunnen spelen op het gebied van de zogenaamde ‘community music’. Op die manier creëert het Muziekatelier Huizen een open podium waar professionals en amateurs elkaar treffen. Dat de stichting daarbij breed denkt is te vinden in het feit dat zij het initiatief wil nemen workshops voor amateurs op het gebied van klassieke, jazz, pop- en wereldmuziek te organiseren. 

d) Ook het reguliere basis- en voortgezet onderwijs is één van de doelgroepen om jeugd voor al deze initiatieven te interesseren. In samenwerking met onderwijsinstanties in de regio kunnen dergelijke workshops ook binnen de schoolgebouwen plaatsvinden om zo de drempel te verlagen. Een voorbeeld daarvan is het Doe-orgel dat via het educatieve programma van de Bibliotheek HuizenLaren-Blaricum voor het basisonderwijs wordt aangeboden.

e) Een ambitieus meerjarenplan waarvoor financiële ondersteuning wordt gezocht en de gemeente Huizen al vanuit de corona cultuurgelden subsidie heeft toegezegd. Verder worden er contacten gelegd met het bedrijfsleven in Huizen en diverse fondsen aangeschreven. 

Het bestuur van het Muziekatelier Huizen bestaat uit: 

Peter den Ouden, voorzitter 

Paul Joosse, secretaris 

Jan Sebel, penningmeester 

Leo Janssen, fondsenwerving/marketing 

Annemiek Schrijver, programmering/marketing 

Monique Delfgaauw, productie

Als artistiek adviseur is de Huizer musicus Richard Vos toegevoegd